back

Project Management

JWB ICT is gespecialiseerd in het managen van ICT projecten, met een sterke focus op ERP. JWB ICT hanteert daarbij de principes van PRINCE2. Bij de start van de implementatie worden acceptatie criteria vastgelegd, zodat per projectfase duidelijk is vastgelegd wat opgeleverd dient te worden alvorens de volgende fase kan worden opgestart. Zo blijft u ‘in control’.

Tijdens de analyse fase worden uw eisen en wensen beschreven, wordt een match met de software gemaakt en worden ‘gaps’ en mogelijke oplossingsrichtingen gedocumenteerd. Nadat is vastgesteld dat de software daadwerkelijk doet wat u ervan verwacht (proof-of-concept), worden de bedrijfsprocessen en functies in detail beschreven in de design fase. Vervolgens begeleidt JWB ICT u bij de ontwikkeling van de software, het testen ervan en zorgt JWB ICT ervoor dat uw gebruikers adequaat worden opgeleid. In de deployment fase ondersteunt JWB ICT u bij de overgang naar de nieuwe software en (optioneel) bij het ‘uitrollen’ van de software naar andere vestigingen en/of landen.

Een project is pas afgerond als het in beheer is genomen en alle procedures goed zijn ingeregeld. Kiest u ervoor om zelf uw nieuwe informatie systeem te beheren of kiest u voor outsourcing of hosting? JWB ICT heeft ervaring met het opzetten van een customer competence centre, het opstellen van service level agreements en het afsluiten van hosting contracten. Afhankelijk van uw eisen en wensen wordt bepaald welke manier van beheer voor uw organisatie de beste c.q. meest voordelige is.

Back to Top