back

Programma Management

U heeft ambitieuze doelstellingen, met verschillende projecten, een groot afbreukrisico, een onoverzichtelijke context, aanzienlijk budget en een groot aantal belanghebbenden.

JWB ICT bewaakt de samenhang van de verschillende projecten en stuurt op samenhang tussen strategische doelen, beoogde veranderingen, beschikbare middelen en te leveren inspanningen.

JWB ICT helpt uw doelstellingen te realiseren.

Back to Top